Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Hverdagsnorsk - Grunnkurs i norsk språk er en praktisk lærebok som dekker kommunikasjonsbehov knyttet til presentasjon, daglige gjøremål, arbeidsliv og lokalmiljø. I denne boka får deltakerne ordene og uttrykkene de trenger på norsk! Boka er gjennomillustrert og har gratis lydstøtte på norsk, arabisk, somali, tigrinja og dari.
Boka passer for innledende språkopplæring, muntlige introduksjonskurs og norsktrening. Den egner seg også for innvandrere som lærer seg grunnleggende norsk og praktisk kommunikasjon på egen hånd. Hverdagsnorsk legger til rette for å praktisere språket i hverdagssituasjoner og legger et godt grunnlag for videre språkopplæring. De fire første kapitlene tar for seg presentasjon, daglige gjøremål, arbeidsliv og lokalmiljø. Det femte kapitlet gir kortfattet og nyttig informasjon om Norge og norsk kultur. Hvert kapittel har differensieringsmateriell, og bak i boka er det plass til egne notater. I boka finnes det også en bildeordliste og tips til lærer eller norsktrener. Gratis lydstøtte finnes på norsk og flere innvandrerspråk.

 Hverdagsnorsk selges enkeltvis og i rabatterte pakkeløsninger på 15 eller 30 bøker.

På nettsiden til Hverdagsnorsk finner du boka innlest på ulike språk: norsk, trigrinja, somali, dari og arabisk. 

https://hverdagsnorsk.portfolio.no/ 

Informasjon om læreverket og skolebesøk
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med marked@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun