Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Pål Riis

Pål Riis er forfatter og har vært rektor ved Ullern videregående skole i Oslo i perioden 2001–2010. Riis har lektorutdanning med norsk hovedfag og historie mellomfag fra UiO og mellomfag i idrett fra NIH. Fra 2001 har Ullern videregående skole, under ledelse av Riis, gjennomført en omfattende snuoperasjon fra å være nedleggingstruet og svært dårlig søkt til å bli en av landets beste videregående skoler. For perioden 2006–2008 utnevnte Kunnskapsdepartementet Ullern videregående skole til Nasjonal demonstrasjonsskole, og i 2008 fikk den HR-Norges kompetansepris for arbeidet med bred og vellykket kompetanse- og organisasjonsutvikling.Riis har videreutdanning i utdanningsledelse fra UiO og er sertifisert coach gjennom coachutdanning ved Erickson Coaching Nordic.

Bøker av Pål Riis