Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skoleledelse i praksis
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
329,-

Skoleledelse i praksis

Fremtidsskolen krever ledere som løfter blikket og tar i bruk handlingsrommet.

Boka gir deg verdifull kunnskap til å forstå hva som skjer i din skoleorganisasjon, og hjelp til å styre, lede og utvikle den. Hovedfokus er på lederrollen i forhold til den menneskelige faktor og helhetlig skoleledelse.

Boka har tre deler og 14 kapitler:

Del 1. Perspektiver på skoleledelse

1. Ledelse i skolen

2. Pedagogisk ledelse

3. Endringsledelse

4. Styring og administrasjon

5. Jus og skoleledelse - spilleregler i skolen

Del 2. Roller og organisering

6. Lederteamet

7. Rektorrollen

8. Mellomlederrollen

9. Medarbeiderrollen»

10. Administrasjonsfunksjonene - hvordan tenke nytt?

Del 3. Den menneskelige faktor

11. HR - Human Resources i skolen

12. Ansettelser

13. Stillings- og rollebeskrivelser

14. Medarbeidersamtaler i skolen


Målgrupper:

  • Rektorer og skoleledere i grunnskole og videregående skole
  • Skoleledere på mellomledernivå
  • Skoleeiere
  • Studenter ved utdanningsinstitusjoner og ved rektorutdanningen
  • Andre yrkesgrupper i og utenfor utdanningssektoren som ønsker å øke sin forståelse for skoleledelse og hva som skal til for å oppnå gode resultater i skolen.

Forfattere:
ISBN:
9788278417942
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
176
Skoleledelse i praksis