Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finn et ord. I byen - På landet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
149,-

Finn et ord. I byen - På landet
Norsk som andrespråk, barn

Det andre trinnet Finn et ord er primært rettet mot minoritetsspråklige elever på grunnskolens barnetrinn. Læremidlene kan imidlertid også brukes av norske elever som trenger tilrettelagt opplæring. Det legges stor vekt på begrepstrening knyttet til andre fag for å gi elevene et godt redskapsspråk.

Det finnes 5 elevhefter med begrepstrening. Hvert hefte omhandler to temaer. Temaene i dette heftet er byen og landet.

De andre heftene omhandler:
- Familien - På skolen
- Hjemme - I butikken
- Kroppen - Klær
- Dyr - Natur

Forfattere:
(Oversetter)
(Illustratør)
ISBN:
9788211012920
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
48
Verk:
Finn et ord
Finn et ord. I byen - På landet