Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Finn et ord – Her er jeg (trinn 1) og Finn et ord (trinn 2) er en serie læremidler i norsk som andrespråk for barn i barnehage og på barnetrinnet.

Finn et ord  Her er jeg legger til rette for ord- og begrepslæring gjennom tegninger, øvinger, rim og regler. Læreverket retter seg mot minoritetsspråklige elever fra 5 år i barnehage, men kan også brukes av eldre barn som nettopp er kommet til Norge. 

Finn et ord er en serie på fem temahefter som primært er rettet mot minoritetsspråklige elever på barnetrinnet. Læremidlene kan imidlertid også brukes av norske elever som trenger tilrettelagt opplæring. Det legges stor vekt på begrepstrening knyttet til andre fag for å gi elevene et godt redskapsspråk. Finn et ord-serien inneholder også bildekort og øvingsark som egner seg godt til differensiering.

Finn et ord er primært rettet mot minoritetsspråklige elever på grunnskolens barnetrinn. Læremidlene kan imidlertid også brukes av norske elever som trenger tilrettelagt opplæring. Det legges stor vekt på begrepstrening knyttet til andre fag for å gi elevene et godt redskapsspråk.

5 elevhefter med begrepstrening
Hvert elevhefte omhandler to temaer hver:
familien – skolen
hjemmet – butikken
kroppen – klær
dyr – natur
byen – landet

Lærerveiledningen
Lærerveiledningen gir mange gode ideer til undervisningen og legger i stor grad opp til kommunikativ undervisning. Den inneholder 50 kopieringsoriginaler.

Bildekort
33 kort i A4-størrelse med 1 storbilde på hvert kort, samt 36 kort i A4-størrelse med småbilder på hvert kort. Alle bildene er tegnet i fire farger og tar utgangspunkt i begrepene som elevene har lært i elevheftene. 
Storbildene er utgangspunkt for samtale rundt ulike miljøer og interiører. Småbildene inneholder et ord eller et begrep der teksten er skrevet på baksiden til hjelp. I lærerveiledningen finner du en rekke øvelser og leker i forbindelse med bruk av bildekortene.

Øvingsark til bildekortene
126 kopieringsoriginaler med oppgaver til bildekortene. Øvingsarkene kan brukes som et supplement til elevheftene eller bare sammen med bildekortene. De egner seg godt til differensiering.

Finn et ord Her er jeg retter seg mot fremmedspråklige elever fra 5 år i barnehage, men kan også brukes av eldre barn som nettopp er kommet til Norge. 

Elevheftet
Inneholder tegninger og øvelser i forbindelse med emner som barn i denne alderen er fortrolige med: kropp, følelser, farger, klær o.l.

Lærerveiledningen
Inneholder grundig forklaring til øvelsene i elevheftet, angivelse av hvilket materiell som kan brukes, og tips til alternative øvelser. Lærerveiledningen inneholder 29 kopieringsoriginaler.

CD-en
Består av en rekke kjente sanger, rim og regler som egner seg godt for denne aldersgruppen.

For mer informasjon om Finn et ord-serien, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun