Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finn et ord, og bruk det nå. Her er jeg.
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
179,-

Finn et ord, og bruk det nå. Her er jeg.
Norsk som andrespråk, barn

Det første trinnet Finn et ord Her er jeg retter seg mot fremmedspråklige elever fra 5 år i barnehage, men kan også brukes av eldre barn som nettopp er kommet til Norge.

Elevheftet
Inneholder tegninger og øvelser i forbindelse med emner som barn i denne alderen er fortrolige med: kropp, følelser, farger, klær o.l.

Forfattere:
ISBN:
9788211002785
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
32
Verk:
Finn et ord
Trinn:
1
Finn et ord, og bruk det nå. Her er jeg.