Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
289,-

En kort introduksjon til spedbarnspsykologi

Denne boken gir en oversikt over og innføring i spedbarnspsykologi, avgrenset til de to første leveårene. Den forklarer sentrale begreper og anvender en tematisk (ikke kronologisk) inndeling. Fremstillingen balanserer mellom nativistiske ideer, altså antagelsen om at visse forestillinger og begreper er medfødte, og posisjoner som legger vekt på barns læring og erfaring. 

Boken inneholder åtte kapitler: 
  • Hva er et spedbarn? 
  • Nyfødtperioden 
  • Emosjoner, temperament og emosjonsregulering 
  • Spedbarnets kognisjon 
  • Tidlig kommunikasjon og bruk av språk 
  • Tilknytning og tilknytningsvansker 
  • Arven etter spedbarnsalderen 
  • Tilbakeblikk og overblikk 

Boken har en fyldig ordliste og et stikkordregister. Den er relevant for studenter som har barns utvikling i fagplanen, og folk som arbeider med de minste barna i barnehagen, på helsestasjonen, i barnevernet og i helsevesenet. Boken vil også være av interesse for spedbarnsforeldre som søker kunnskap om og forståelse av barns tidlige utvikling. 

Lars Smith er professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er forfatter av en rekke publikasjoner i internasjonale fagtidsskrifter og har skrevet flere norske fagbøker. Forfattere:
ISBN:
9788245038910
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
152
Verk:
En kort introduksjon
En kort introduksjon til spedbarnspsykologi