Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

I øvingsressursen Bli klar til norskprøven kan du øve på ferdighetene lytte- og leseforståelse i norsk som andrespråk gjennom interaktive og lærerike oppgaver tilpasset nivå A1-B2. Disse oppgavene vil forberede deg på å ta de digitale norskprøvene til Kompetanse Norge (tidligere Vox).

- Øvingene dekker nivåene A1, A2, B1 og B2 i det felles europeiske rammeverket for språk
- Det trenes både på rene lytteferdigheter/leseferdigheter og en kombinasjon av disse, og det er lite behov for å skrive noe i oppgavene
- Deltakeren får umiddelbart vite om de har rett svar, og kan jobbe med den enkelte delferdigheten og det enkelte nivå til de føler seg trygge på seg selv
- Øvingene er laget spesielt med tanke på den digitale norskprøven og er utformet på lignende måte
- Deltakerne kan jobbe alene med ressursen på nett
- Læreren kan også ta ressursen opp på smarttavle og jobbe med oppgavene i klassen som en forberedelse til testene

På nivå A1/A2 er det omtrent 70 leseoppgaver, 55 lytteoppgaver og omtrent 30 grammatikkoppgaver.
På nivå B1/B2 er det omtrent 80 leseoppgaver, 60 lytteoppgaver og omtrent 30 grammatikkoppgaver.

Bli klar til norskprøven kan kjøpes som enkeltlisens eller som skolelisens. Prøv ut ressursen her

Bli klar til norskprøven kan kjøpes som enkeltlisens som varer i ett år eller som skoleslisens som gir tilgang for ubegrenset antall elever og lærere (tilknyttet samme lærested) i ett år.

For bestilling av nettressursen, ta kontakt med digital avdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Gro Knive og Annie Jakobsen er begge lektorer og jobber til daglig med norsk for minoritetsspråklige ved Rosenhof skole i Oslo. De har lang erfaring med undervisning i norsk som andrespråk, og har i mange år hjulpet sine deltakere å forberede seg til norskprøvene. Forfatterne har jobbet med vurdering og skriftlig sensur til norskprøven helt siden oppstarten for 25 år siden. De er sensorer på den muntlige norskprøven på alle nivåer (A1-B2) og også for Bergenstesten.

Lisenser