Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Weiter geht's nettressurs
Forfattere:
ISBN:
9788211035141
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
Weiter geht's
Trinn:
VG1, VG2
Gå til ressurs
Weiter geht's nettressurs

Weiter geht's nettressurs
Tysk II

Nye Weiter geht’s revidert etter fagfornyelsen 2020,fokuserer på at elevene skal kunne uttrykke egne ønsker, meninger og følelser, samt lære å samhandle om dagligdagse temaer. Elevene møter et moderne tysk språk, med et aktualisert innhold som følger kjerneelementene i fagfornyelsen.


Strukturen i verket er laget for å stimulere til økt ordforråd: Det er et rikt utvalg av gloser til alle tekster, egne gloselister samt at mange av bildene i boka inneholder gloser og fraser som hjelper eleven med å forstå hvordan ord brukes i ulike kontekster. Elevene inspireres til muntlig bruk av språket fra dag én, gjennom ulike typer oppgaver.


En kombinasjon av autentiske og tilrettelagte tekster gir god variasjon i vanskelighetsgraden. I tillegg kan elevene jobbe videre med kulturelle uttrykksformer knyttet til blant annet: omgangsformer, tradisjoner og skikker, musikk, kunst og litteratur.


De ulike oppgaveformene oppfordrer elevene til å bruke og videreutvikle egne strategier for lesing, skriving, lytting, tale, samhandling, ord- og grammatikklæring.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
0,-

Bøker i samme serie