Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Tysk II
Trinn: Vg1-Vg2. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Tekst- og arbeidsbok, arbeidsgrammatikk, lydbok, lærerressurs, nettressurs

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om 2. utgave av Weiter Geht's!

Nye Weiter geht’s fokuserer på at elevene skal kunne uttrykke egne ønsker, meninger og følelser, samt lære å samhandle om dagligdagse temaer. Elevene møter et moderne tysk språk, med et aktualisert innhold som følger kjerneelementene i fagfornyelsen.

Strukturen i verket er laget for å stimulere til økt ordforråd: Det er et rikt utvalg av gloser til alle tekster, egne gloselister samt at mange av bildene i boka inneholder gloser og fraser som hjelper eleven med å forstå hvordan ord brukes i ulike kontekster. Elevene inspireres til muntlig bruk av språket fra dag én, gjennom ulike typer oppgaver.

En kombinasjon av autentiske og tilrettelagte tekster gir god variasjon i vanskelighetsgraden. I tillegg kan elevene jobbe videre med kulturelle uttrykksformer knyttet til blant annet: omgangsformer, tradisjoner og skikker, musikk, kunst og litteratur.

De ulike oppgaveformene oppfordrer elevene til å bruke og videreutvikle egne strategier for lesing, skriving, lytting, tale, samhandling, ord- og grammatikklæring.

Nyheter:

  • revidert etter fagfornyelsen 2020
  • nye tekster om blant annet politikk og bærekraft
  • flere spennende oppgaver
  • spill som bidrar til en kreativ måte å lære seg tysk på
  • større fokus på utvikling av ordforrådet

Anne-Marie Schulze er cand. philol. fra Universitetet i Oslo og Christian Albrechts Universität i Kiel med tysk, norsk og latin i fagkretsen. Hun underviser i tysk og norsk ved Kristelig Gymnasium i Oslo. Anne-Marie er en erfaren lærer og kursholder, og har skrevet flere læreverk for grunnskole og videregående skole, i norsk og tysk.

Weiter geht's 2. utgave