Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
349,-

Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering
Oppgaver og løsninger

Denne boken er laget til læreboken Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering av samme forfatter. Læreboken gir en grundig innføring i risikostyring og internkontroll med hovedvekt på internkontroll i virksomhetsrutiner. COSO-modellen og regnskapsførerregelverket har fått en sentral plass både i læreboken og i oppgaveboken. Innholdet i oppgaveboken er som i læreboken inndelt i fem hoveddeler:

Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll
Regler om bokføring, regnskapsføring og revisjon
Internkontroll, risikovurdering og virkemidler
Virksomhetsrutiner og internkontroll
Økonomisk kriminalitet

Formålet med oppgaveboken er todelt. For det første skal den gjøre det lettere å få oversikt over sentrale emner i læreboken. For det andre skal den trene studentene i å vurdere den interne kontrollen i virksomhetsrutiner. Det betyr blant annet å kartlegge og å foreslå endringer som kan bedre den interne kontrollen i rutinene. Enkelte av oppgavene har ingen løsning i oppgaveboken. Løsning på disse oppgavene kan faglærer få ved å henvende seg til forlaget.

Trond Kristoffersen er ansatt som førstelektor ved Handelshøyskolen i Trondheim. Han har over ti års erfaring fra revisoryrket og underviser i hovedsak innen fagfeltet regnskap og skatt.

Forfattere:
ISBN:
9788245014402
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
189
Verk:
Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering
Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering