Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
769,-

Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering
Lærebok

Boken er en grundig innføring i risikostyring og internkontroll med hovedvekt på internkontroll i virksomhetsrutiner. Den er skrevet for studenter på høgskolenivå med profilering innen regnskap og revisjon, og dekker kravene i emnet virksomhets- og regnskapsorganisering. COSO-modellen og regnskapsførerregelverket har fått en sentral plass i boken. Emnene i læreboken er gruppert i fem hoveddeler:

- Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll
- Regler om bokføring, regnskapsføring og revisjon
- Internkontroll, risikovurdering og virkemidler
- Virksomhetsrutiner og internkontroll
- Økonomisk kriminalitet, ansvar og risiko

Boken egner seg for revisorer, regnskapsførere, studenter og andre som ønsker en grundig innføring i risikostyring og internkontroll.

Trond Kristoffersen er statsautorisert revisor og ansatt som førstelektor ved  Handelshøyskolen i Trondheim. Han har over ti års erfaring fra revisoryrket og underviser i dag innenfor fagfeltet regnskap og skatt.

Forfattere:
ISBN:
9788245014396
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
500
Verk:
Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering
Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering