Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Engelsk
Trinn: 8-10
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Tekstbok, lydbok, d-bok og nettressurser for lærer og elev.

Echo er et nytt læreverk for engelsk ungdomstrinn til fagfornyelsen, og bygger på fersk forskning innen flerspråklighet og vurderingspraksis. Verket ser med friske øyne på den engelskspråklige verden, og elevene møter språket i mange ulike former gjennom et rikt og variert tekstutvalg. Echo er ordnet etter fire hovedtemaer: Identity, English Around the World, Citizenship og Indigenous Peoples. Læringsaktivitetene og tekstutvalget tilrettelegger for differensiering og tverrfaglig arbeid.

Tekstsamlingen:
Læreboka Echo er en tekstsamling som består av en rekke skjønnlitterære tekster fra noen av verdens mest innflytelsesrike stemmer. Boka er satt sammen som en antologi med oppgaver til hver tekst. Elevene møter også mange ulike visuelle uttrykk. I tekstsamlingen finner dere verk fra blant annet: Roald Dahl, Emily Dickinson, Bob Dylan, Mark Haddon, Banksy, Maya Angelou, Billy Joel, Brødrene Grimm, Marja Helander, William Shakespeare, Ella Marie Hætta Isaksen og mange flere.

Nettressursen:
Som lærer finner du planleggingsverktøy, undervisningsopplegg og støtte til vurdering i nettressursen. Elevene møter et utvalg sakprosatekster og et rikholdig lyd- og videobibliotek. Her er det også egne verktøy som trener skriftlige og muntlige ferdigheter, som det prisvinnende skriveverktøyet Write on! og muntligverktøyet Speak Up!

Se litt av tekstutvalget i Echo:

→ Klikk her for å bla i Echo Texts in English

Se webinar her:

Echos forfattertrio underviser fremtidens lærere med et skarpt blikk for engelskdidaktikk. Tony, Christian og Kevin går i dybden på vurderingspraksis, flerspråklighet i klasserommet og litteraturformidling.

Tony Burner er professor ved Universitetet i Sør-Øst Norge og professor II ved Universitetet i Stavanger. Han har tatt doktorgraden på hvordan vurdering for læring praktiseres i engelskfaget i grunnskolen, og hans interesseområder er i tillegg mangfold og flerspråklighet og lærer- og skoleutvikling. Tony underviser lektorstudenter. 

Christian Carlsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Han er opptatt av språklig mangfold som ressurs i undervisningen og underviser lektorstudenter ved siden av å forske på flerspråklighet i skolen og bruk av litteratur i engelskundervisningen. 

Kevin Steinman har engelsk som morsmål og hans interessefelt er litteraturformidling i engelskundervisningen, flerspråklighet og urfolkstemaer. Kevin er i tillegg musiker.