Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

 

Fag: Engelsk
Trinn: 8-10
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Tekstbok, lydbok, d-bok og nettressurser for lærer og elev.

Vi arrangerer gratis Echo-kurs i byer over hele landet!

Se oversikten og meld deg på her.

Echo er et nytt og banebrytende læreverk for engelsk ungdomstrinn. Echo ser med friske øyne på den engelskspråklige virkeligheten slik den utspiller seg verden over. Tekstutvalget er ryggraden i alle læringsaktivitetene i Echo-universet.

Tekstsamlingen inneholder fiksjon med oppgaver knyttet til hver tittel, sakprosa presenteres på nettressursen, alt i følge med varierte mulitimediale læringsaktiviteter.

Læringsaktivitetene og tekstutvalget er ordnet etter fire hovedtemaer:

1. Identity

2. English Around the World

3. Citizenship

4. Indigenous Peoples

Echo setter flerspråklighet høyt og viser vei til god vurderingspraksis.

Echo-universet bygger på fersk forskning særlig med tanke på vurderingspraksis og flerspråklighet som ressurs i engelskundervisningen. En av Echos hovedforfattere, professor Tony Burner, deler sine forskningsfunn om vurdering, og Burner viser også vei til beste vurderingspraksis og løfter frem de viktigste endringene i fagfornyelsen.

Det pedagogiske rammeverket settes i sammenheng med elevenes hverdag og oppfordrer til deltakelse i egen språklæring. I Echo er det enkelt å tilpasse læringsaktiviteter og tekstutvalg med tanke på differensiering og tverrfaglig samarbeid.

Echo består av:

 • Echo texts, kommer i trykt og digital utgave med innlest lyd
 • Echo texts lydbok – lydfiler fra boka som kan strømmes
 • Echo nettressurs elev med læringsaktiviteter
 • Echo nettressurs lærer med planleggingsverktøy, undervisningsopplegg og støtte til vurdering
 • Write On!, prisbelønt skriveverktøy 2019
 • Speak Up!, multimedialt muntligverktøy
 • Read Along! (bibliotek med utvalgt skjønnlitteratur og sakprosa)
 • Echo grammatikkverktøy (kommer 2021)

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om Echo!

Echos forfattertrio underviser fremtidens lærere med et skarpt blikk for engelskdidaktikk. Tony, Christian og Kevin går i dybden på vurderingspraksis, flerspråklighet i klasserommet og litteraturformidling.

Tony Burner er professor ved OsloMet og Universitetet i Sør-Øst Norge. Han har tatt doktorgraden på hvordan vurdering for læring praktiseres i engelskfaget i grunnskolen, og hans interesseområder er i tillegg mangfold og flerspråklighet og lærer- og skoleutvikling. Tony underviser lektorstudenter. 

Christian Carlsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Han er opptatt av språklig mangfold som ressurs i undervisningen og underviser lektorstudenter ved siden av å forske på flerspråklighet i skolen og bruk av litteratur i engelskundervisningen. 

Kevin Steinman er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Han har engelsk som  morsmål. Kevins interessefelt er litteraturformidling i engelskundervisningen, flerspråklighet og urfolkstematikk. Kevin underviser lektorstudenter og er i tillegg musiker.

I mars/april 2020 reiser vi rundt ulike steder i Norge og presenterer Echo.

→ Klikk her for mer informasjon og påmelding

Her finner du en oversikt over datoer og byer. 
Vi tar forbehold om endringer.

 • 02.03.20: Alta
 • 09.03.20: Bodø
 • 10.03.20: Trondheim
 • 12.03.20: Molde
 • 16.03.20: Bergen
 • 25.03.20: Stavanger
 • 27.03.20: Oslo
 • 30.03.20: Kristiansand
 • 02.04.20: Førde

Echo 8-10