Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Bøkenes verden - lettleste bøker for deg som lærer norsk

Digitalbok-biblioteket Bøkenes verden kombinerer leseglede og språklæring for voksne innvandrere som lærer norsk. Biblioteket består av lettleste bokserier på flere nivå. Alle bokseriene er illustrerte og har integrerte ordlister med oversettelser til flere innvandrerspråk.

Ta kontakt for klassesett.

Bokserier 
- Mysterier langt nord - lettlest krim med integrert lydbok
- Godt sagt - lettleste bøker om livet i Norge

Les første kapittel av utvalgte bøker her.

Mysterier langt nord - Lettlest krim med integrert lydbok

Tema/sjanger: krim og mysterier
Nivå: A2-B2

Mysterier langt nord består av lettleste krimhistorier. I disse spennende og lettleste kriminalfortellingene møter du journalisten Kristin, som må løse mysterier med røtter i fortiden. Bøkene er illustrert med stemningsgivende foto og har integrert lydbok som støtter lesingen. Alle bøkene har også ordlistefunksjonalitet med oversettelser til flere innvandrerspråk.

Titler:
Postkortene fra fortiden
Tyven på påskefjellet
Kampen om fiskebruket

Om forfatteren:
Thea Sofie Melberg har mer enn 10 års undervisningserfaring i norsk som andrespråk for voksne. Hun har jobbet med kreativ skriving både for nettmagasiner og for radio. For tiden jobber hun frilans med ulike skriveprosjekter, oversetting og med nettbaserte kurs i undervisningsmetoder for språklærere. Thea Sofie og kollega Sissel Ofstad står bak Facebook-gruppen Les norsk. Her gir de lærere og deltakere forskjellige lese- og skrivetips.

Godt sagt - lettleste bøker om livet i Norge

Tema/sjanger: identifikasjon/gjenkjennelse og kulturkunnskap
Nivå: Nivå 1 og 2, fem bøker på hvert nivå

Godt sagt lesehefter passer for ungdom og voksne som trenger mye lesetrening på lett norsk. Hver bok er skrevet i jeg-form og handler om hverdagsliv, familieliv, vennskap, jobb, skole, ferie og fritid. Personene forteller om seg selv og om daglige hendelser, om enkelte spesielle begivenheter og om sine tanker og meninger. De gir leseren noen vitser og morsomme historier, noen dikt og sanger, noen oppskrifter, noen nøtter og gåter, i monolog- eller dialogform. Dette for å vise hvordan språket brukes i forskjellige sjangre. Hovedpersonene, de voksne, ungdommene og lille Said, har også ulik fortellerstil. Elevene blir vant til et ordforråd som de selv kan bruke når de skal snakke om egne gjøremål i dagliglivet.

Titler:
Nivå 1: Pedros bok, Monas bok, Bibis bok, Saids bok, Evas bok
Nivå 2: Tariks bok, Lisas bok, Ivars bok, Nasirs bok, Gros bok

For klassesett og mer informasjon om våre lettleste bokserier, ta kontakt med markedskonsulent Gudrun Kringlebotn.
E-post: gudrun.kringlebotn@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun