Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Utforskende bekymringssamtaler
Forfattere:
ISBN:
9788245037166
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Utforskende bekymringssamtaler

Utforskende bekymringssamtaler
Samtaler med barn ved bekymring for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

En samtale med barn vi er bekymret for, er noe mer enn å bare stille spørsmål. Det er klare sammenhenger mellom hvordan voksne formulerer seg, og hva et barn forteller. Den voksnes kommunikasjonskompetanse blir derfor viktig.

I barnehagen har barnehageansatte en viktig rolle og mulighet til å bli godt kjent med hvert enkelt barn gjennom gode dialogiske samtaler. Feilaktig kommunikasjon kan føre til at barnet ikke får fortalt sin versjon av virkeligheten ut fra egne opplevelser og forutsetninger. 

Målet for denne boken er å bidra til at ansatte i barnehagen kan bruke samtalen som verktøy til å utforske bekymringer. Boken tar utgangspunkt i forskning så vel som praksis, og vil være en brobygger mellom de to. 

Harald Dean er pedagog (bachelorgrad) og samfunnsviter (mastergrad) med videreutdannelse i seksuelle overgrep mot barn. Han er ansatt som rådgiver i Stine Sofies Stiftelse og reiser rundt i hele Norge for å undervise om vold og overgrep mot barn – både for barn og voksne. Noe av det som driver ham i arbeidet, er å bidra til større åpenhet om tematikken

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
229,-