Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Harald Dean

Harald Dean

Harald Dean er utdannet pedagog (B.A.) og samfunnsviter (M.Sc), og jobber nå som familieveileder i Stiftelsen Betanien Oslo. Han har fem års erfaring fra Stine Sofies Stiftelse, hvor han har besøkt barnehager og skoler, og undervist både barn og voksne om vold, overgrep og omsorgssvikt. August 2021 debuterte han som fagbokforfatter med boken: Utforskende bekymringssamtaler - Samtaler med barn i barnehagen ved bekymring for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Et underliggende tema i arbeidet hans er å ta barn på alvor.

Bøker av Harald Dean