Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
249,-

Trygg mat, bransje og arbeidsliv, d-bok
Programområder på vg2 restaurant og matfag

Trygg mat, bransje og arbeidsliv rettar seg mot elevar som går vg1 restaurant- og matfag eller eitt av dei tre programområda på vg2 bakar og konditor, matproduksjon eller kokk- og servitørfag, og den dekker alle kompetansemål som omhandlar trygg mat, bransje og arbeidsliv i desse læreplanane. Boka er delt i to delar; ein om trygg mat og ein om bransje og arbeidsliv. Den tar for seg teorien elevane skal ære i løpet av dei to åra på skolen. 

Stoffet er skrive i eit enkelt språk med mange relevante eksempel henta frå dei ulike yrka vg2-områda spring ut i. Fagstoffet er rikt illustrert med figurar og fotografi. Både teoretiske og praktiske oppgåver er samla sist i kapitla. Fagomgrep er definert i margen, og kvart kapittel startar med ei kort oppsummering av det viktigaste innhaldet i kapitlet. 

Trygg mat, bransje og arbeidsliv kan brukast saman med andre læremiddel frå Fagbokforlaget: 
  • vg1 restaurant og matfag
  • vg2 kokk- og servitørfag
  • vg2 baker- og konditor nettressurs
  • vg2/3 Bakerboka
  • vg2/3 Konditorboka

Forfattere:
ISBN:
9788211046031
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
276
Verk:
Kokk- og servitørfag
Trinn:
VG1, VG2, VG3
Trygg mat, bransje og arbeidsliv, d-bok