Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tett på yrkesopplæring
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
709,-

Tett på yrkesopplæring
Yrkesrelevant, tilpasset og samfunnstjenlig?

I denne boka retter erfarne lærere og forskere innenfor det yrkespedagogiske kunnskapsfeltet i Norge søkelyset mot hvordan man kan utvikle relevans, mening og demokrati i fag- og yrkesopplæring. Boka er forankret i utdanningspolitiske spørsmål og utfordringer som er dokumentert i forskning på feltet og i nasjonale utredninger de siste ti årene, for eksempel frafall og bortvalg i yrkesfaglig utdanning, motivasjon, sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv og relevant lærerkompetanse. Den gir gode eksempler på hvordan viktige undervisnings- og læringsprinsipper kan ivaretas i yrkesopplæringa, og den gir oversikt over sentral forskning på området.

Gjennom flere kapitler presenteres nye studier innen det yrkespedagogiske kunnskapsfeltet. Hensikten med boka er å belyse dagens praksis i norsk yrkesopplæring slik den oppleves av elever, lærere og lærerutdannere, og samtidig gi et forskningsbasert og faglig grunnlag for den videre utviklingen av yrkesopplæringen.

Boka er relevant for lærere og studenter i yrkesfaglærerutdanningene og for praktisk-pedagogisk utdanning. Den er også relevant for forskere, lærere, instruktører i virksomheter, skoleledere og andre aktører i yrkesopplæringen.

Kari Hansen er førstelektor i yrkespedagogikk ved program for lærerutdanning ved NTNU.

Torlaug Løkensgard Hoel er professor emerita ved program for lærerutdanning ved NTNU.

Grete Haaland er professor i yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Forfattere:
ISBN:
9788245018110
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
367
Tett på yrkesopplæring