Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Grete Haaland

Hun er utdannet håndverksmester og har mange års erfaring som fagarbeider, selvstendig næringsdrivende og medlem i prøve- og klagenemndsarbeid i tilnytning til fag- og svenneprøver. Hun er i tillegg utdannet yrkesfaglærer og har undervisningserfaring fra videregående skole, har hovedfag og doktorgrad i yrkespedagogikk.Hun er professor ved OsloMet-storbyuniversitet, studiested Kjeller, hvor hun er leder for kompetansesenter for yrkesfag.Forfatteren har vært prosjektleder for utvikling av læreplaner i Kunnskapsløftet, utdanningsprogram for Design og håndverk.

Bøker av Grete Haaland