Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
fagfornyelsen Puls Kommunikasjon, Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
205,-

Puls Kommunikasjon, Brettbok
Helse- og oppvekstfag Vg1

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen.

Serien består av tre lærebøker som følger programfagene:
  • Yrkesliv
  • Kommunikasjon
  • Helse
En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no.

I Puls Kommunikasjon møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er  enkelt å bruke. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og gjør det faglige gjenkjennelig, relevant og praksisnært.

Denne læreboka tar sikte på å utvikle elevenes relasjonelle og kulturelle kompetanse i møte med mennesker med ulik bakgrunn og i alle aldre og livssituasjoner. Elevene får viktige ferdigheter i å observere, kommunisere, vise omsorg og håndtere konflikter.

Læreboka har ordforklaringer, sammendrag og et bredt utvalg av oppgaver  som stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
Forfattere:
ISBN:
9788211038951
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
204
Trinn:
VG1
Puls Kommunikasjon, Brettbok