Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Turid Falck-Pedersen

Turid Falck-Pedersen er siviløkonom fra NHH. Hun har også hovedfag i fransk fra UiO. Hennes hovedoppgave er en sammenligning av den offentlige sykehussektoren i Frankrike og Norge, spesielt med tanke på ledelse, pasientmottak og organisering av arbeid. Hun har de siste 20 årene arbeidet med informasjonsformidling overfor skole- og helsesektoren og er i dag daglig leder i Pedlex.

Bøker av Turid Falck-Pedersen