Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
379,-

Praksisstudier
i lærerutdanninga

Veldig mange lærerstudenter opplever praksisperiodene i lærerutdanninga som svært lærerike. Så hvorfor finnes det ikke mer faglitteratur om praksis?

Målet med denne boka har vært å samle erfaringer og forskningsbasert kunnskap som gjør det mulig for lærerstudenter å nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i skolen som lærerutdanningsarena.

Denne reviderte andreutgaven er lagt tett opp til PEL-faget og til læringsutbytteformuleringene for praksis. Den setter også i større grad søkelyset på hvordan praksisstudiene endrer seg når de blir del av en 5-årig lærerutdanning på masternivå. Boka vil være til god hjelp i arbeidet med å forberede praksisperioder og utfordringer med å knytte teori og praksis sammen.

Førsteutgaven utkom i 2018.

Torunn Klemp er professor i pedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning og har lang erfaring som lærer, lærerutdanner og leder innenfor høyere utdanning. Hun har forsket på lærerstudentenes refleksjonsskriving, begynneropplæring, praksisopplæring og samspillet mellom universitet og praksisfelt. Dette er publisert i bøker, bokkapitler og artikler.

Vivi Nilssen er professor emerita i pedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning og har lang erfaring som lærer, praksislærer og lærerutdanner. Mange års forskning på begynneropplæring, praksisopplæring, praksislærerrollen og samspillet mellom universitet og praksisfelt er publisert i bøker, artikler og bokkapitler.
Forfattere:
ISBN:
9788245047837
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
304
Praksisstudier