Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Praksisstudier
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 06.06.2023
499,-

Praksisstudier
i lærerutdanninga

Målet med denne boka har vært å samle erfaringer og forskningsbasert kunnskap som gjør det mulig for lærerstudenter å nyttiggjøre seg mulighetenesom ligger i skolen som lærerutdanningsarena.
Denne reviderte andreutgaven er lagt tett opp til faget Pedagogikk og elevkunnskap, og til læringsutbytteformuleringene for praksis.

Den setter også i større grad søkelyset på hvordan praksisstudiene endrer seg når de blir del av en femårig lærerutdanning på masternivå. Boka vil være til god hjelp i arbeidet med å forberede praksisperioder og ved utfordringer med å knytte teori og praksis sammen.

Torunn Klemp er professor i pedagogikk på lærerutdanninga ved NTNU. 

Vivi Nilssen er professor emerita i pedagogikk på samme sted.
Forfattere:
ISBN:
9788245045628
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
280
Praksisstudier