Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Pedagogisk veiledning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
189,-

Pedagogisk veiledning
Metoder og tilnærmingsmåter

Boka beskriver metoder og tilnærmingsmåter med bakgrunn i ulike veiledningstradisjoner og teorier om pedagogisk veiledning. Hovedvekten er lagt på det metodiske aspektet, og heftet gir praktiske eksempler og reiser aktuelle problemstillinger med sikte på å bidra til refleksjon, problemløsing og læring. Enkelte av kapitlene bygger på boka «Veiledning av nye lærere i skole og barnehage» (Høihilder og Olsen 2010). Kapitlene er omarbeidet eller nyskrevet for å rette seg mot det brede miljøet som arbeider med pedagogisk veiledning. INNHOLD: - Spørsmålstyper og kommunikasjon, Eli Kari Høihilder - Reflekterende veiledning, Knut-Rune Olsen - Mesterlære, Per Trondsen - Didaktisk relasjonstenkning som metaperspektiv, Hanne Lund-Kristensen - Faglige nettverksgrupper, Knut-Rune Olsen - Reflekterende team, Knut-Rune Olsen - Observasjon og veiledning, Tony Burner - Mikrolæring, Roar Engh - Gestaltveiledning, Per Trondsen - Dialogbasert gruppeveiledning, Kirsten Sivertsen Worum - Coaching, Eli Kari Høihilder - Løsningsfokusert tilnærming (LØFT), Vivian M. Luth-Hansen og Eli Kari Høihilder - Tegning som verktøy i veiledning, Kirsten Sivertsen Worum - Logg og blogg, Anne-Eliasbeth Utklev og Tor Arne Wølner - SØT-modellen: Fokus på endring, handling og mestring, Kjartan S. Kversøy Dette er en bok for alle som arbeider med veiledning i lærerutdanningen, i tillegg til praksislærere, skoleledere og lærere i skole og barnehage som ønsker å utvikle sine veiledningsstrategier ut fra teoretiske og praktiske problemstillinger i yrkeshverdagen. Heftet tar også sikte på å inspirere til bruk av kollegaveiledning i skoler og barnehager.

Forfattere:
ISBN:
9788278416983
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Pedagogisk veiledning