Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Eli Kari Høihilder

Eli Kari Høihilder er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold (HiVe) ved avdeling for lærerutdanning. Hun er koordinator for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og er tilknyttet programmet «Ny som lærer».

Bøker av Eli Kari Høihilder