Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
229,-

På nivå Arbeidsbok B1
Grammatikk i norsk som andrespråk

På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer for både ungdom og voksne. I B1 arbeidsbok går vi dypere inn i de grammatiske analysene. Vi kan sette ordene i en setning i grupper, og vi kan analysere en setning og finne ut hvordan den kan varieres. Oppgavene i arbeidsbøkene er laget slik at vokabularet er nyttig i flere sammenhenger. Derfor henger vokabularet og grammatikken i oppgavene nøye sammen. Det betyr at du kan ha fokus på ordene og på situasjonen og samtidig lære grammatikk.

Bøkene er rikt illustrert for å vise hvordan grammatikk gir innhold til språket i ulike situasjoner, og forklaringene er bundet sammen gjennom fortellingen om Frida og Even og familiene deres. På nivå inneholder også en seksjon om arbeid med ulike teksttyper, med et rikt utvalg av eksempler på tekster som er aktuelle på de ulike nivåene A1, A2, B1 og B2. Denne delen gjennomgår hva som kjennetegner tekstene når det gjelder sammenbinding, vokabular og grammatikk.

På nivå kombinerer oversikt over grammatiske kategorier med tydelige og selvforklarende eksempler på hvordan kategoriene brukes. Ved å kombinere produktivt og reseptivt arbeid med grammatikk og ved å forankre arbeidet tematisk og bruke gjenkjennelige situasjoner og nivåtilpasset vokabular, blir arbeidet med grammatikk relevant, nyttig og variert.

Gølin K. Nilsen har arbeidet med undervisning i norsk som andrespråk siden 1991 og er forfatter av læreverk som Norsk nå!, Mer norsk og Klart det!. Nilsen har deltatt i nasjonalt læreplanarbeid og har inngående kunnskap om Rammeverket (UDIR 2011). Nå arbeider hun ved Universitetet i Stavanger der hun holder på med en doktorgrad innenfor norsk som andrespråk.

Forfattere:
ISBN:
9788211025814
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
160
Verk:
På nivå
På nivå Arbeidsbok B1