Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
239,-

Oppstart, d-bok
Entreprenørskap og bediftsutvikling 1

Oppstart er eit heilt nytt læreverk for programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 i vidaregåande skole. Boka dekker kompetansemåla i læreplanen, der utarbeiding av forretningsplan er i fokus. I tillegg får vi presentert nyare metodar for korleis oppstartsfasen kan vere. Oppstart har ei praktisk tilnærming til faget. Gjennom eksempel frå det verkelege liv, praktiske oppgåver og større casar lærer elevane å kombinere teori og praksis. Ungdomsbedrift er eit gjennomgåande tema med eigne eksempel og oppgåver.

Læreverket består av denne læreboka og nettressursar for både elevar og lærarar: entreprenorskap.portfolio.no. Elevane vil blant anna finne «Test deg sjølv»-oppgåver, større refleksjonsoppgåver, fasitar til oppgåvene i boka, utfyllande teoristoff, malar og viktige lenker. I lærarressursen er det eksempel på eksamensoppgåver, fleire casar, ei digital utgåve av boka og i tillegg tips og råd til undervisninga
Oppstart står for ei teoretisk fornying av faget og skal gi inspirasjon til unge entreprenørar.

Kåre Håkonsen er utdanna MBA og M.Sci frå Heriot-Watt University. Han har konsulent-erfaring frå m.a. data/telekommunikasjon og energibransjen og som rådgjevar for bruk av elektronisk handel i SMB-bedrifter. Vidare har han vore initiativtakar og deltakar i fleire oppstartsbedrifter, og underviser i dag i vidaregåande skule.
Trine Skarvang er utdanna Master of Management frå BI og har òg Gründerskolen frå Universitet i Oslo/Boston University.

Oppstart, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Oppstart, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.

Forfattere:
ISBN:
9788211022271
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
315
Verk:
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Oppstart, d-bok