Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
259,-

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, Brettbok
Brettbok

Boken presenterer faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling gjennom fire deler. Faktadelen gir basiskunnskap og beskriver sentrale begreper og resonnementer som er nødvendig for å drøfte faglige spørsmål på en saklig måte. Eksempeldelen belyser lærestoffet og gjør det lettere å huske viktige begreper. I kommentardelen blir det gått i dybden av lærestoffet, mens øvingsoppgavene gjør at du raskt får tilbakemeldinger på om lærestoffet sitter. Med stikkordsregister.

Forfattere:
ISBN:
9788211023230
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
256
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, Brettbok