Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mobbing i barnehagen, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
129,-

Mobbing i barnehagen, e-bok
Anerkjennelse som forebygging

Her er det ikke snakk om å lære seg en metode som skal løse mobbing på 1–2–3, men om grunnleggende holdningsarbeid blant de voksne i barnehagen. Det er alltid de voksne som har ansvar for relasjonene i barnehagen – alltid, uten unntak. Barn trenger støtte og veiledning fra voksne for å finne ut av hvordan de kan etablere vennskap, og hva de skal gjøre når konflikter oppstår.

Det er to sentrale tema som er knyttet opp til mobbeproblematikk. Gjennom konkrete eksempler fra barnehagehverdagen, etablert forskning og nyere teori om anerkjennelse, viser vi hvordan anerkjennelsen er en av hovednøklene for å forebygge mobbing i barnehagen.
Forfattere:
ISBN:
9788245040548
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
64
Mobbing i barnehagen, e-bok