Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Ingrid Lund

Ingrid Lund er spesialpedagog og familieterapeut. Lund arbeider i dag ved Universitetet i Agder som førsteamanuensis. Hun har jobbet i skolen og i barnepsykiatrien i mange år, og spesielt i forhold til barn og unge som utfordrer omgivelsene med sin atferd. Hennes doktorgradsarbeid er knyttet til barn og unge som viser en innagerende atferd.Lund arbeider med veiledning, kurs og undervisning ved universiteter, høyskoler og andre institusjoner. Hun har utgitt flere bøker og artikler i forbindelse med ulike forsknings- og samarbeidsprosjekt om atferd og ledelse i barnehage og skole.

Bøker av Ingrid Lund