Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ingrid Lund

Ingrid Lund

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder. Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt med tanke på barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer.

Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling, og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universitet og høgskole, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse.

Bøker av Ingrid Lund