Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Miljøterapi i barnevernsinstitusjoner
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Miljøterapi i barnevernsinstitusjoner
Juridiske, teoretiske og praktiske perspektiver

I miljøterapeutisk arbeid i barnevernsinstitusjoner er det en nær sammenheng mellom utøvelse av faglige prinsipper og ivaretakelse av barn og unges rettigheter. Det gir profesjonsutøvere et handlingsrom til å gi barn og unge trygg, god og tilpasset beskyttelse og omsorg. 

Miljøterapi i barnevernsinstitusjoner. Juridiske, teoretiske og praktiske perspektiver ser nærmere på de tidvis finmaskede forbindelsene mellom de barnevernsfaglige og de juridiske elementene som miljøterapien virker i. Disse forbindelsene belyses gjennom ulike kapitler som blant annet drøfter barns rettigheter i barnevernsinstitusjon, omsorg og integritet som fenomen, miljøterapi som rammeverk for omsorg og behandling, gruppen som arena for utvikling og vekst samt forebygging av tvang. Boken inneholder også kapitler som beskriver god og bærende miljøterapeutisk praksis.

Bokens redaktører og forfattere har over mange år vist faglig og juridisk engasjement for arbeid med barn og unge. Mange av dem har lang erfaring innenfor det miljøterapeutiske fagfeltet.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245022834
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
292
Miljøterapi i barnevernsinstitusjoner