Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Ole Greger Lillevik

Ole Greger Lillevik er utdannet psykiatrisk sykepleier og har master i helsefag. Han er ansatt som dosent ved UiT Norges arktiske universitet hvor han arbeider med undervisning, studieledelse og forskning. Han har siden 2009 også vært ansatt som spesialkonsulent ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (RVTS Nord). Lillevik har lang erfaring som kurs- og foredragsholder om temaet vold og voldsforebygging og har blant annet bidratt i utviklingen av Bufdirs opplæringsprogram om trygghet og sikkerhet i barnevernsinstitusjoner. Programmet retter særlig oppmerksomheten på forebygging av vold.

Bøker av Ole Greger Lillevik