Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Menneskesinnet 1, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211043993
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Verk:
Menneskesinnet
Trinn:
VG2
Menneskesinnet 1, d-bok

Menneskesinnet 1, d-bok
Programfag studieforberedende

MENNESKESINNET 1 er eit læreverk for programfaget psykologi 1 på studieførebuande Vg2.

MENNESKESINNET 1 er oppdatert på psykologisk forsking. Når du har lese heile boka, er du godt førebudd på å studere psykologifaget vidare på universitet eller høgskule. Men boka er også lagd til rette for deg som berre vil ha ei innføring i kva psykologi er.

Begynn med å lese ingressane i starten av kvart kapittel, sjå på bileta og lese bilettekstane. Då får du ei rask innføring i dei enkelte kapitla. Du kan også lese gjennom ingressar og bilettekstar når du seinare vil repetere lærestoffet.

Bakarst i kvart kapittel finn du spørsmål som hjelper deg med å bli betre kjend med kapittelet. Du finn svar på alle spørsmåla i boka.

Legg merke til at alle viktige omgrep er utheva i teksten. Dersom du treng hjelp til å finne eit ord eller eit namn, kan du slå opp heilt bakarst i boka. Der står det ei alfabetisk liste over ord og namn og kva sider dei er omtalte på.

Verket er utvikla til fagfornyinga, i tråd med den nye læreplanen frå 2021. Du som er lærar, kan finne ei oversikt etter kapittel 10 som viser kva for kapittel som dekkjer kva for læreplanmål.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
175,-

Bøker i samme serie