Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
739,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet

Denne boken dekker markedsføringsledelse, organisasjon og ledelse innenfor LØM-emnet ved fagskolene. En egen lærebok dekker økonomistyringsdelen. Bøkene har som felles siktemål å øve opp studentenes evne til å treffe gode beslutninger for bedriften med hensyn til intern styring og ekstern tilpasning til ønsker og behov i markedet. Et gjennomgående trekk ved fremstillingen er hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av foretaket. Fremstillingen har for øvrig et generelt preg, og eksemplene er hentet fra mange ulike bransjer og virksomheter.

Problemstillingene som drøftes i boken, er først og fremst av administrativ og markedsføringsmessig karakter; hvilke kundegrupper bedriften under gitte omstendigheter bør satse på, hvordan ulike markedsføringsvirkemidler kan brukes for å få best mulig gjennomslag i markedet, hvordan virksomheten i gitte situasjoner bør organiseres og ledes, og hvordan rekruttere og motivere medarbeidere. Læreboken inneholder kontrollspørsmål, egentrenings- og caseoppgaver. 

Denne utgaven er oppdatert i forhold til nye læreplaner og den generelle utviklingen innen digitalisering og bærekraft.  

Frode Hjertnes underviser i LØM-emnet ved Fagskulen Vestland.Forfattere:
ISBN:
9788245048681
Utgitt:
Utgave:
4
Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet