Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Skole & kursmateriell

På lager - sendes nå
37,-

Los geht's Minigrammatikk
Tysk for ungdomstrinnet

Los geht s minigrammatikk - tek deg med vidare!
All grammatikken samlet i et hefte, som kan følge eleven gjennom hele ungdomstrinnet.

1 Substantiv
2 Pronomen
3 Eigedomsord
4 Spørjeeord
5 Verb
6 Adjektiv
7 Analyse
8 Tala
9 Preposisjonar
10 Konjunksjonar
11 Subjunksjonar
12 Relativpronomen
13 Uttalereglar

Los geht s har desse komponentane på kvart klassetrinn:
TEKSTBOK
DIGITAL UTGÅVE
av tekstboka med innlesne tekstar
ARBEIDSBOK
NETTSTAD MED:
Lærar- og elevstoff
Forenkla arbeidsbok: Ganz Einfach

losgehts.fagbokforlaget.no

Forfattere:
ISBN:
9788211026040
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
24
Verk:
Los geht's
Trinn:
8, 10, 9
Los geht's Minigrammatikk