Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Format

Spiral

Spiral

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
319,-

Los geht's 10 Arbeidsbok
Tysk for ungdomstrinnet

Los geht s tek deg med vidare!
- Tysk grammatikk på ein morosam og utfordrande måte
- Minigrammatikk med gjennomgang av teoristoff i tilknyting til oppgåvene
- Rikt utval av oppgåver
  - Leikande og teoretiske oppgåver
  - Differensierte oppgåver på fleire nivå
  - Individuelle- og samarbeidsoppgåver
- Stor variasjon i oppgåvetypar
  - Innfyllingsoppgåver
  - Skriveoppgåver
  - Omsetjingsoppgåver
  - Pedagogiske spel
  - Kryssord
  - Bingo
  - Rebusar

Los geht s har desse komponentane på kvart klassetrinn:
- Tekstbok
- Digital utgåve av tekstboka med innlesne tekstar
- Arbeidsbok
- Nettstad med:
  - lærar- og elevstoff
  - forenkla arbeidsbok: Ganz einfach

Forfattere:
ISBN:
9788211021625
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
158
Verk:
Los geht's
Trinn:
10
Los geht's 10 Arbeidsbok