I Fagbokforlaget får fag- og læreboken all oppmerksomhet; boken som fagmiljøene snakker om, boken som du selv husker fra din egen studietid.

Den aller viktigste personen i dette arbeidet er deg, forfatteren. Du har tankene, ideene og publikum. Vi, på vår side, gjør alt vi kan for å tilrettelegge veien fra idé til ferdig bok. Vi kan love deg at resultatet blir bra, selv om det kan koste mye å komme i mål. Underveis kan det hende både du og vi river oss i håret, skaller hodet i veggen og slår tastaturet i bordet. Men til slutt, når ideene har materialisert seg og vi står med en ny bok i hånden, har vi glemt alle timene som er lagt ned i skriving, manuslesing, tilbakemeldinger, produksjon og markedsføring. Tilbake er gleden over å ha gitt ut enda en god fagbok.

Ikke nøl med å kontakte oss, uavhengig av hvor du er i prosessen. Vi hjelper deg gjerne. Kanskje en samtale med en av våre redaktører er stedet å begynne, eller for å komme videre?

Finn din redaktør

Du er alltid velkommen til å kontakte våre forlagsredaktører med spørsmål og bokideer. Oversikt over redaktører og fagfelt på undervisning og høyere utdanning

Vår forfatterhåndbok

I forfatterhåndboken kan du lese om samarbeidet mellom forfatter og forlaget, og om de ulike stadiene i bokprosessen. Her finner du også teknisk informasjon og retningslinjer for innsending av manus. 

Fagfellevurdering

Fagbokforlaget er godkjent som publiseringskanal på nivå 1 i det norske systemet for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. For slike publikasjoner koordineres fagfellevurderinger av manus på grunnlag av gjeldende retningslinjer fra Universitet- og høgskolerådet. For lærebøker bruker forlaget eksterne konsulenter for faglig vurdering av manus.

Skrivestipend fra Fagbokforlaget

To ganger i året deler Fagbokforlaget ut skrivestipend til forfattere som skriver nye grunnleggende lærebøker. Forlaget vurderer innkomne søknader i en samlet redaksjon. Les om stipendet og søknadsfrister.