Fagbokforlaget profesjon utgir praksisnære bøker i et lettfattelig språk, rettet mot barnehage, grunnskole, videregående opplæring, barnevern og helse. Våre bøker skal gjøre det lett å oppdatere seg på fagfeltet og samtidig bidra til å etterleve gjeldende lov- og regelverk.

Om utgivelsesprosessen
Overordnet kan vi snakke om fire hovedfaser i et bokprosjekt:
- redaksjonell prosess
- produksjon
- markedsføring
- distribusjon
Redaktøren er den som er ansvarlig for bokutgivelsen fra forlagets side, og er din kontaktperson, støttespiller og rådgiver.

Dere blir enige om en realistisk tidsplan for bokprosjektet. Gjennom bokprosessen skal både forfatteren og redaktøren arbeide for at manuset får en struktur, en stil og et språk som legger til rette for en god tilnærming til stoffet. Eksterne konsulenter kan også involveres.

Når manuset har gjennomgått faglig og redaksjonell vurdering og er ferdig gjennomarbeidet fra din side, starter produksjonsavdelingen arbeidet med språkvask, formgiving og korrektur. Normalt tar det 6–12 måneder fra idé til ferdig bok.

Redaksjonell prosess
Bearbeiding av manus
Når manuset er antatt for utgivelse, og det er tegnet kontrakt mellom forfatteren og forlaget, blir du og redaktøren enige om en realistisk framdriftsplan. Det er også viktig å bli enig om hvordan samarbeidet mellom dere skal foregå i den redaksjonelle fasen. Fagbokforlaget legger stor vekt på å være i tett dialog med forfatteren gjennom hele bokprosessen.

Det redaksjonelle arbeidet med manuset kan kort skisseres slik:
- Redaktøren gir tilbakemelding på innholdet i hele eller deler av manuset.
- Forfatteren leverer et gjennomarbeidet manus til forlaget.
- Manuset kan sendes til ekstern fagkonsulent ved behov.
- Forfatteren reviderer da manuset på grunnlag av tilbakemeldingene.
- Redaktøren vurderer om manuset er klart for produksjon.
- Forfatteren overleverer manuset til forlaget.

Innsending av manus
Manus skal leveres digitalt. Du sender filene til forlaget som vedlegg til e-post eller benytter fildelingsverktøy i Word, Google, Dropbox eller Filemail. Avtal dette med redaktøren din.

Skriveråd
Nedenfor har vi samlet noen gode råd til deg som skal eller holder på med å skrive bok. Det finnes også en rekke bøker og nettsider som tilbyr skriveråd. Vi anbefaler Språkrådets side.

- Tenk på den som skal lese, når du skriver.
- Stryk overflødigheter.
- Skriv så klart og tydelig som mulig.
- Unngå unødvendige fremmedord.
- Begrens bruken av passiv form.
- Skriv forkortelser helt ut.
- Unngå moteord og klisjeer.

Originalitet
Forfatteren forplikter seg til å levere originale manuskripter.

Ta kontakt
Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss for å drøfte nye bokideer!
Kontaktinformasjon til våre redaktører finner du her.