Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Konstitusjonelt demokrati
Forfattere:
ISBN:
9788245036046
Utgitt:
Utgave:
5
Konstitusjonelt demokrati

Konstitusjonelt demokrati
Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys

Boken handler om statsforfatningsretten i Norge, som studeres i prinsipielt og komparativt lys. Teksten er inngående revidert, nyere rettspraksis, grunnlovslovendringer mv. er innarbeidet, og boken inneholder avsnitt om overnasjonale sider av EØS-retten. 

Boken brukes som lærebok for studenter i retts- og samfunnsvitenskap, men retter seg også til andre som vil forstå statsstyret i Norge.
Format
Språk
Forventes utgitt 03.08.2021
Antall
729,-