Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse
Kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin

De fleste personer med rusproblemer har samtidig psykiske problemer. Det har manglet forskningsbasert kunnskap om hva som er effektive behandlingstilbud for personer med begge typer problemer. Denne boken gir systematisert og praktisk kunnskap om behandling av slike lidelser.

Nyere kunnskap viser at et helhetlig behandlingstilbud med kombinerte hjelpetiltak kan være avgjørende når man skal hjelpe personer med ruslidelser og psykiske lidelser. Denne boken beskriver en serie behandlingstiltak som bør inngå i spesialist-helsetilbud og kommunale tilbud for pasientgruppen:

-kartlegging
-motiverende samtaletiltak
-behandling med tilpassede kognitive atferdspsykologiske metoder
-behandling med legemidler
-fysisk aktivitet
-behandling av ulike komorbide angst- og depresjonslidelser
-bruk av akuttiltak og tvangstiltak
-etterverns- og samarbeidstiltak med primærhelsetjenesten
-pasientforløp og pasientsikkerhet
-hjelp fra lokale brukerdrevne/brukerstøttede tiltak
-pårørendetiltak
-rusakutt / behandling med tvang

Boken er spesielt nyttig for de som jobber i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i kommunale tiltak som hjelper rusavhengige. I tillegg vil den være viktig for sykepleiere, psykologer, leger og annet helsepersonell, og for de som tar slik utdanning.

Les mer om <a href="https://www.fagbokforlaget.no/Kombinerte-tiltak-for-personer-med-rusproblemer/I9788245019650">arbeidsboken</a>.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245019452
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
250
Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse