Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Klar, ferdig, norsk! Arbeidsbok Nivå 1 (2. utgåve)
Språk
Format

Heftet

Heftet

På lager - sendes nå
419,-

Klar, ferdig, norsk! Arbeidsbok Nivå 1 (2. utgåve)
Grunnleggjande norsk for språklege minoritetar

Det populære læreverket Klar, ferdig, norsk! er komme i revidert utgåve med fleire oppgåver og nye illustrasjonar. Den reviderte utgåva består av nettressurs, biletordbok og to arbeidsbøker, nivå 1 og 2.


Alle komponentane er delte inn i dei same ti temaa, og med Amin og familien hans frå Irak som gjennomgangsfigurar. Dette gir ei systematisk ord- og omgrepsinnlæring med eit heilskapleg og godt læringsutbytte for fleirspråklege elevar.


Klar, ferdig, norsk! er delt inn i desse temaa:

• Familie • Skole • Årstider • Kropp • Klede • Mat • Bustad • Natur • Fritid og kjensler • Transport


Arbeidsbok nivå 1 inneheld enkle tekstar og oppgåver knytte til dei ti temaa. Oppgåvene utvidar ordforrådet til elevane og trener omgrepsforståinga. Det er enkle oppgåver som gir øving i skriftleg framstilling, og som oppfordrar til munnleg kommunikasjon rundt daglegdagse tema.

Forfattere:
ISBN:
9788211034663
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
181
Verk:
Klar, ferdig, norsk!
Klar, ferdig, norsk! Arbeidsbok Nivå 1 (2. utgåve)