Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Intertekst essens Vg2
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
879,-

Intertekst essens Vg2
Læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg og Læreplan i

Intertekst essens Vg2 er ein lettlesen versjon av Intertekst Vg2, norsk for studieførebuande etter LK20. Boka følgjer læreplanen i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg. Ho eignar seg også godt for elevar som følgjer den ordinære læreplanen, men som har behov for ekstra støtte i norskfaget. Intertekst essens har same struktur som hovudboka, og desse kan dermed brukast samtidig i klasserommet. 

I boka får elevane trinn-for-trinn-hjelp med alt frå skriftlege til munnlege
problemstillingar, i tillegg til at dei blir kjende med litterære og språklege sider ved faget.

Dei tverrfaglege emna er godt dekte, med djupnelæring som hovudtanke. Kvart bind inneheld ei tekstsamling med tekstar som appellerer til målgruppa.

Nettressursen er tilpassa målgruppa. Her finn eleven verktøy til å jobbe vidare med skriving, lesing og munnlege ferdigheiter.

I lærarressursen finn læraren undervisningsopplegg, årsplanar og anna materiell som er knytt til boka. 

Intertekst essens Vg2 er også tilgjengeleg som digital bok og som lydbok. Alle komponentane til Intertekst essens finst i både bokmåls- og nynorskversjonar.
Forfattere:
ISBN:
9788211035998
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
372
Verk:
Intertekst
Trinn:
VG2
Intertekst essens Vg2