Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: Vg1-Vg3. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Fagfornyelsen - læreplan i norsk og læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge
Komponenter: Lærebok, tekstsamling, fagnettsted, lettlest utgave

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om 2. utgave av Intertekst!

Intertekst har fått ny struktur med større vekt på praktisk arbeid og konkrete redskaper i klasserommet. Boka har en fyldig redskapsdel med muntlig-, lese- og skrivetips, samt en utdypende del med trinn for trinn-framgangsmåte til hver sjanger. Den har også en egen, praktisk del om de nye, tverrfaglige temaene, og en del om språk. Kapitlene kan brukes uavhengig av hverandre, noe som gir fleksibilitet i undervisningen.

For eleven:

  • Lett å bruke som oppslagsverk
  • Stor vekt på skriverammer, eksempeltekster og trinn for trinn-framgangsmåte
  • Elevnære tekster i tekstsamlingen
  • Fyldig nettressurs med blant annet verktøy for skriving, lesing og muntlige ferdigheter
     

For læreren:

  • Fyldig lærerressurs med undervisningsopplegg til hvert kapittel – kan lastes ned og brukes direkte i klasserommet
  • Større tekstsamling som også ligger på nett – kan sorteres etter sjanger, tema og periode
     

Også tilgjengelig i forenklet utgave - Intertekst essens

Intertekst essens er tilrettelagt for elever som følger «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge». I tillegg er den egnet for elever som skal opp i ordinær eksamen i norsk, men som har behov for ekstra støtte i opplæringen. Intertekst essens følger Interteksts struktur, men inneholder kun det mest sentrale fagstoffet fra verket. Dermed kan elevene jobbe med samme fagstoff i klasserommet, tilpasset sitt behov. I tillegg er det er lagt vekt på grundig forklaring av begreper.

VG1

VG2

VG3

Nettressurser

Intertekst essens Vg1

Intertekst essens Vg2

Intertekst essens Vg3