Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: Vg1-Vg3. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Fagfornyelsen - læreplan i norsk og læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge
Komponenter: Lærebok, tekstsamling, fagnettsted, lettlest utgave

Intertekst har fått ny struktur med større vekt på praktisk arbeid og konkrete redskaper i klasserommet. Boka har en fyldig redskapsdel med muntlig-, lese- og skrivetips, samt en utdypende del med trinn for trinn-framgangsmåte til hver sjanger. Den har også en egen, praktisk del om de nye, tverrfaglige temaene, og en del om språk. Kapitlene kan brukes uavhengig av hverandre, noe som gir fleksibilitet i undervisningen.

For eleven:

  • Lett å bruke som oppslagsverk
  • Stor vekt på skriverammer, eksempeltekster og trinn for trinn-framgangsmåte
  • Elevnære tekster i tekstsamlingen
  • Fyldig nettressurs med blant annet verktøy for skriving, lesing og muntlige ferdigheter
     

For læreren:

  • Fyldig lærerressurs med undervisningsopplegg til hvert kapittel – kan lastes ned og brukes direkte i klasserommet
  • Større tekstsamling som også ligger på nett – kan sorteres etter sjanger, tema og periode
     

Også tilgjengelig i forenklet utgave - Intertekst essens

Intertekst essens er tilrettelagt for elever som følger «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge». I tillegg er den egnet for elever som skal opp i ordinær eksamen i norsk, men som har behov for ekstra støtte i opplæringen. Intertekst essens følger Interteksts struktur, men inneholder kun det mest sentrale fagstoffet fra verket. Dermed kan elevene jobbe med samme fagstoff i klasserommet, tilpasset sitt behov. I tillegg er det er lagt vekt på grundig forklaring av begreper.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de oftest stilte spørsmålene om Intertekst.
Om du lurer på noe som du ikke får svar på her, kan du gjerne ta kontakt via undervisning@fagbokforlaget.no

Hva legger dere i at dere toner ned det teoretiske og legger vekt på det praktiske – hvor studieforberedt blir elevene av dette?

Vi har med en del teori, men mener noe av teorien må porsjoneres utover årene, slik at vi ikke risikerer å gi eleven drukningsfornemmelse allerede på Vg1. Dermed har vi fjernet en del av metastoffet som kan fremstå som tungt og ikke-anvendelig i praksis. I stedet har vi bakt teorien inn i praktiske veiledninger, der vi hele veien illustrerer med eksempler. Eleven skal jo ikke bare lese på høyere utdanning, men også anvende kunnskapen – reflektere skriftlig. Også evnen til å identifisere falske nyheter og det å tenke kritisk, øves opp gjennom praktiske oppgaver, noe som er viktig i elevens kommende studiehverdag.

Vi tydeliggjør også progresjonen fra Vg1 til Vg3. For eksempel introduserer vi aptum, øving på hovedsyn og enkel argumentasjonsanalyse først på Vg2, og samler opp det viktigste innen retorikken og argumentasjonsteorien først på Vg3, der de trenger alle gode redskaper de kan få til eksamen.

Hvordan blir strukturen på Vg2 og Vg3? Kommer dere til å ha med en egen tverrfaglig del også der?

Strukturen i Vg2- og Vg3-bøkene blir ganske lik som i Vg1-boka, med redskapsdel, sjangerkapitler og teori tilpasset trinnene. Vi kommer ikke til å ha med en egen tverrfaglig del i Vg2- og Vg3-bøkene. Tverrfagligheten ivaretas gjennom oppgavene i boka og i elevressursen, tekstsamlingen og undervisningsoppleggene i lærerressursen.

Hvordan blir litteraturdelen på Vg2 og Vg3 lagt opp?

Bøkene vil ha tematisk litteraturdel med en tekst som presenteres under et tema, samtidig som teksten kobles med periodekunnskap. Vi vet at elevene trenger knagger å henge kunnskapen på. Derfor kommer vi også til å gi dem oversikt over perioder og tradisjoner, kronologi og temaer. Det er teksten som skal stå i sentrum hele veien. Vi gir eleven en tøyelig modell som går igjen hele veien, slik at de kan dykke kreativt ned i teksten uten å miste fotfestet. Modellen gir dem samtidig em metode å analysere tekster på som også gir dem muligheten til å se teksten i lys av sin samtid. Litteraturstoffet presenteres på en lettfattelig måte og er praktisk lagt opp.

Når kommer Vg2- og Vg3-bøkene og -nettressursene?

Vg2-boka kommer april 2021 og Vg3-boka i april 2022. Nettressursene (elev- og lærer-) er klare til august same år. Intertekst essens er klar cirka tre måneder etter hovedboka. Det samme gjelder Intertekst essens nettressurser.

Når kommer lettlestversjonen Intertekst essens Vg2 og Vg3, og er tekstutvalget likt som i hovedboka?

Intertekst essens kommer samme år som hovedboka, men noen måneder senere (Vg1: august 2020), ettersom den er basert på hovedboka. Det samme prinsippet gjelder for Vg2 og Vg3. Tekstsamlingen er minimert og vi har valgt ut tekstene som egner seg best for elevgruppa. Enkelte av tekstene i studiedelen er også byttet ut med enklere tekster. Strukturen på kapitlene og tekstsamlingen er imidlertid den samme. Det er også noen av oppgavene. Derfor kan bøkene brukes samtidig i klasserommet.

Hvordan er tekstsamlingen i Vg1-boka, og blir tekstene også lagt ut på nett?

Vi har jobbet spesielt med å velge ut tekster til boka som kan holde seg over tid. På grunn av rettigheter kan vi ikke legge ut tekstsamlingen på nett når vi har gratis nettressurs. Hvis du ønsker tekstene digitalt, kan du imidlertid kjøpe d-boka. Vi har også en åpen (gratis) tekstbank med eldre, moderniserte tekster i nettressursen.

Med færre romanutdrag og flere hele tekster, mener vi at vi har lagt vekt på dikt, noveller og sakprosa som fungerer som selvstendige tekster, slik at eleven slipper å måtte forholde seg til tekster de ikke har lest i sin helhet. Tekstene er valgt ut på grunnlag av flere prinsipper: De skal være gode å sammenlikne tematisk, de skal gi en god leseropplevelse, de skal egne seg for Vg1-eleven og de skal utfordre eleven faglig.

Er også tekstene i tekstsamlingen lest inn, og i så fall av et menneske?

Ja, hele boka er innlest av skuespillere (ikke syntetisk tale), inkludert tekstsamlingen. Den innleste versjonen finner du i d-boka og lydboka.

Vil nettressursene være åpne, og vil verktøyene (leseverktøy, skriveverktøy muntligverktøy osv.) være en del av den?

Nettressursene (elev- og lærer-) vil være gratis for alle, og man må logge på for å få tilgang, for eksempel gjennom FEIDE. Den digitale verktøypakken vil være gratis for alle ut skoleåret 2020/2021 (skriveverktøy, leseverktøy, muntligverktøy, undervisningsfilmer, litterær tidslinje og grammatikkressurs). I denne perioden videreutvikler vi verktøyene. Derfor vil vi ta betalt for verktøypakken fra høsten 2021, men den kommer ikke til å koste mye.

Elev- og lærerressursen for nye Intertekst Vg1 vil være klar i august 2020, Vg2 vil være klar i 2021 og Vg3 i 2022.

Har dere utarbeidet forslag til vurderingskriterier?

Bak i boka har vi sjangerspesifikke vurderingskriterier. Vi kommer også til å ha slike kriterier  lærerressursen. Også muntlig- og skriftligverktøyene våre på nett har sjangerspesifikke vurderingskriterier innbakt i verktøyet.

Har dere utarbeidet svarforslag til skriveoppgavene i boka?

Ja, vi har med en mengde eksempeltekster i boka som kan brukes som modelltekster for elevene, slik at de kan se hvordan skriftligoppgavene kan besvares.

Hvordan er fordelingen mellom bokmål og nynorsk?

Intertekst er fellesspråklig, det vil si at den kommer i én felles utgave på bokmål og nynorsk. Vg1-boka består av 17 kapitler. Sju av kapitlene er på nynorsk (kapittel 2, 9, 11, 12, 15, 16 og 17), og ti på bokmål. Også nettressursene kommer i én fellesspråklig utgave, og vil bli lagt opp etter boka.

Intertekst essens (lettlestversjonen) kommer i to versjoner – én på bokmål og én på nynorsk. Det samme gjelder Intertekst essens nettressurs, der man kan velge målform.

Hva slags oppgavestoff finnes i boka, og finnes det fasit til «test-deg-selv»-oppgavene?

Vår erfaring viser at mange lærere og elever ønsker Test-deg-selv-spørsmål til hvert kapittel, for å teste sin egen kunnskap eller som repetisjon. I lærerressursen finnes det «fasiter» (forslag til svar) i Word-format til hvert kapittel, slik at boka også kan brukes som undervisningsopplegg. I tillegg til disse har vi lagt størst vekt på oppgaver som går i dybden. Disse finner du både i boka og i undervisningsoppleggene i lærerressursen. Ellers har vi kuttet underveisoppgavene i selve kapittelet, ettersom vi ønsker å forstyrre eleven minst mulig i arbeidet.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun