Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
439,-

Idrett og bærekraft
Perspektiver på miljø- og samfunnsansvar i idrettens organisasjoner

Hva legger vi i begrepet bærekraft? Hva er bærekraftig utvikling? Hvem har bestemt at hele verden skal jobbe for å nå 17 bærekraftsmål innen 2030? Er målene ambisiøse nok? Vil målene bidra til at vi klarer å bremse klimaendringene? Hva er egentlig en bærekraftig idrettsorganisasjon? Og hva har alt dette med idrett å gjøre? 

Idrett og bærekraft tar tak i disse og mange andre spørsmål. Målet med boka er å gi en innføring i hva bærekraft egentlig er for noe. Den følger et hovedspor innenfor idretten, men har også en mer generell tilnærming. I tillegg til utgangspunktet i FNs bærekraftsmål presenteres også en teoretisk tilnærming til tematikken. Forfatterne ser også med et kritisk blikk på bærekraftsmålene og politikken de representerer. 

Idrett og bærekraft er en bok som passer for studenter, tillitsvalgte og ansatte i idretten. Den er å anse som en innføring til et stort tema. Boka gir grunnleggende kunnskap til deg som er nysgjerrig og søkende, og kanskje er eller vil inn i en organisasjon som skal jobbe med bærekraft.

Dag Vidar Hanstad (f. 1962) er professor i sport management ved Norges idrettshøgskole og gjesteprofessor ved Høgskolen i Innlandet. Han tok doktorgrad på antidopingpolitikk i 2009, og har i tillegg forsket på temaer som organisering av toppidrett, frivillighet og arrangementer. 

Morten Renslo Sandvik (f. 1987) er forsker ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole. Han har en doktorgrad i idrettsfilosofi fra 2020. Sandvik forsker i dag på miljøpolitikk og grønn omstilling i idrettens organisasjoner. 
 
Anna-Maria Strittmatter (f. 1988) er førsteamanuensis i sport management ved Norges idrettshøgskole og gjesteførsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsinteresse er organisasjon og styring av idretten.
Forfattere:
ISBN:
9788245037098
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
194
Idrett og bærekraft