Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Ikke i ordinært salg
0,-

Idrett og bærekraft, nettressurs
Perspektiver på miljø- og samfunnsansvar i idrettens organisasjoner

Idrett og bærekraft. Perspektiver på miljø- og samfunnsansvar i idrettens organisasjoner (Fagbokforlaget 2021) tar tak i helt sentrale spørsmål rundt bærekraftig utvikling, og undersøker hva som utgjør en bærekraftig idrettsorganisasjon.

På denne siden finner du nyttige tilleggsressurser som følger boka.

Har du spørsmål til innholdet på denne siden, kan du kontakte heidi.nordli@fagbokforlaget.no.
Forfattere:
ISBN:
9788245038620
Utgitt:
Utgave:
1
Idrett og bærekraft, nettressurs