Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
I samme båt! Arbeidsbok
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788245022117
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
318
Verk:
Norsk for deg!
I samme båt! Arbeidsbok

I samme båt! Arbeidsbok
Nivå C1, Spor 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere


I samme båt! (C1) er et læreverk for deg som behersker norsk på høyere nivå. Verket er en læringspakke bestående av grunnbok, arbeidsbok, app og nettkurs. I samme båt! passer for studier og norskkurs på høyere nivå i Norge og for norskstudier i utlandet. I samme båt! inngår i serien Norsk for deg!, som består av lærebøker for de ulike nivåene i norskopplæringen. De andre læreverkene er Nå begynner vi! (A1-A2), Opp og fram! (B1), Det går bra! (B2-C1), Norsk for deg: Grammatikkoppgaver (B2) og Helsenorsk for deg! (A1-B2).

Grunnboka inneholder fortellinger med tilhørende diskusjons- og refleksjonsspørsmål. Tekstene tar for seg temaer som de fleste mennesker kommer i berøring med gjennom livet: barndom og oppvekst, kjærlighet og ensomhet, mellommenneskelige relasjoner og ulike utfordringer, sorger og gleder. Den siste teksten i boka er en lang novelle med elementer av magisk realisme, hvor fremmedgjøring, kulturelle møter og kontraster mellom fattig og rik står
i fokus.

Arbeidsboka inneholder ordlister til tekstene i grunnboka, ulike grammatikkoppgaver og forståelsesoppgaver. I ordlistene blir alle ordene i fet type i grunnboka forklart ut ifra sammenhengen i teksten. Et viktig siktemål er å vise nyansene i språket og forklare forskjeller i meningsinnhold. Ordlistene forklarer slike forskjeller, og oppgavene trener leseren i å se slike nyanser. Løsningsforslag til alle oppgavene finnes bak i boka.

Nettressursene består av nettsiden www.norskfordeg.no, en app og et nettkurs som driftes av forfatteren. På nettkurset finner man blant annet undervisning på video, lydfiler og ulike oppgaver.

Format
Språk
Levering 2-6 dager
Antall
349,-

Bøker i samme serie