Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Liv Sundseth

Er utdannet ergoterapeut fra høgskolen i Trondheim. Siden 1997 har hun vært ansatt i Bodø kommune hvor hun har vært med på etablering av døgnrehabiliteringsavdeling, og fra mars 2012 med etablering av Hverdagsrehabilitering. Hun er nå teamleder for hverdagsrehabilitering ved rehabiliteringssenteret i Bodø kommune.Hun har tidligere jobbet med slagrehabilitering ved Nordlandssykehuset.

Bøker av Liv Sundseth