Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
336,-

Heste- og dyrefag vg2
Læremiddel for programfag i vg2 heste- og dyrefag

Heste- og dyrefag vg2 er et læreverk fra Fagbokforlaget som dekker læreplanen for heste- og dyrefag vg2, det vil si programfagene dyrelære og aktivitet og drift og entreprenørskap.

Nettressursen har en knapp der du kan velge mellom bokmålsversjon og nynorskversjon. Ressursen inneholder:

 • selve læreverket, som følger begge bøkenes struktur
 • undervisningsfilmer
 • fagbegrepsdatabase med 250 forklarte fagbegreper
 • fôrkalkulator
 • repetisjons- og dybdeoppgaver 
 • digitale oppgaver
 • skriveverktøy tilpasset faget

Nettressursen tar for seg begge programfag: 

 • Dyrelære og aktivitet: dyrevelferd, generell håndtering av dyr, læringsteori, konkrete teknikker for trening av de forskjellige dyreartene og spesifikk vekt på hest og hund. Det inneholder også utdypende kunnskap om dyrebiologi, adferdslære og ernæring. 
 • Drift og entreprenørskap: planlegging, oppsett og drift av dyreanlegg, entreprenørskap, økonomi, lovverk for dyrehold og drift av dyreanlegg

Det er også utarbeidet to bøker for de to programfagene, som følger samme struktur som i nettressursen:

 • Dyrelære og aktivitet (finnes også som brettbok med innlest lyd)
 • Drift og enteprenørskap (finnes også som brettbok med innlest lyd)

Verket er rikt illustrert både i bok og på nett, og teksten er lett å lese. 


Forfattere:
ISBN:
9788211046796
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
VG1
Heste- og dyrefag vg2