Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Godt sagt: lettlest serie, nivå 2 (d-bøker)
Forfattere:
ISBN:
9788211043665
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Bøkenes verden
Godt sagt: lettlest serie, nivå 2 (d-bøker)

Godt sagt: lettlest serie, nivå 2 (d-bøker)

De klassiske Godt sagt leseheftene i digital utgave!
 
Godt sagt lesehefter passer for ungdom og voksne som trenger mye lesetrening på lett norsk. Hver bok er skrevet i jeg-form og handler om hverdagsliv, familieliv, vennskap, jobb, skole, ferie og fritid. Gjennom historiene møter vi både innvandrere og mennesker som har bodd i Norge hele livet. 

Tekstene er illustrert med moderne fotografier, og layout er utviklet for en voksen målgruppe. Skriften er valgt for god lesbarhet, og det er litt ekstra linjeavstand. Leselinjer og avsnittsinndeling er tilpasset målgruppa. Tekstene er nivåtilpasset både når det gjelder vokabular og setningsoppbygging, samtidig som historiene er skrevet for å gi gjenkjennelse, innsikt og engasjement i målgruppa.

Bøkene finnes på to nivå. Pakken på nivå 1 omfatter hefte 1–5. Pakken på nivå 2 omfatter hefte 6–10.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
85,-

Bøker i samme serie