Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Godt nok og bedre
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 30.05.2023
359,-

Godt nok og bedre
Kvalitet i psykisk helse- og rustjenester

Som begrep favner kvalitet i det meste som skjer i tjenestene; hvordan tjenestene organiseres, hva de inneholder, og hvordan de oppleves. Kvalitet handler om den indre sammenhengen mellom ulike egenskaper ved tjenesten, og hvordan det å prioritere opp visse egenskaper kan svekke eller styrke andre egenskaper som også er viktige. 

Både myndigheter, ledere, fagpersoner og pasienter har ulike perspektiver på kvalitet, og de ulike perspektivene kan noen ganger komme i konflikt. Forfatterne presenterer hvordan de ulike nivåene i psykisk helse- og rustjenester jobber for å skape og sikre god kvalitet, fra det politiske nivået og de sentrale myndigheter ned til det kliniske møtet mellom profesjonsutøver og pasient. De løfter også fram noen uenigheter som oppstår i arbeidet med kvalitet.

Forfattere:
ISBN:
9788245035285
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
140
Godt nok og bedre